Θέματα Διπλωματικών

 

Επίγειες Εφαρμογές

 

1. Προσομοίωση Λειτουργίας, μελέτη εγκατάστασης στροβιλοκινητήρα GEM 60 σε κλίνη δοκιμών στο ΕΘΣ

2. Ανάλυση κόστους λειτουργίας μονάδων με αεριοστροβίλους σε συνδυασμό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

3. Υπολογισμός γεωμετρικών χαρακτηριστικών και βάρους κινητήρα

4. Ανάπτυξη μεθόδων πρόγνωσης στη διαγνωστική

5. Στήσιμο πειραματικής εγκατάστασης δοκιμής Turbocharger.

 

Αεροπορικοί

 

1. Μοντελοποίηση κινητήρων πολιτικής αεροπορίας για χρήση εναλλακτικών καυσίμων

2. Δημιουργία βιβλιοθήκης μοντέλων μηχανών στο PROOSIS.

3. Turbo-electric distributed propulsion (state of the art, modeling)

4. Υπολογισμός γεωμετρικών χαρακτηριστικών και βάρους κινητήρα

5. Προκαταρκτική σχεδίαση αεροσκάφους στα πλαίσια μελετών βελτιστοποίησης σχεδίασης αεροπορικού κινητήρα.

6. Ανάπτυξη μεθόδων πρόγνωσης στη διαγνωστική

7. Σύνδεση NPSS με PROOSIS, εφαρμογή αεροπορικός κινητήρας και ORC.

8. Σύστημα Ελέγχου Geared Turbofan σε περιβάλλον PROOSIS.


Last modified: Friday, 6 October 2017, 11:19 AM