Θέματα Διπλωματικών 2016-2017

 

Επίγειες Εφαρμογές

 

1.             . Προσομοίωση Λειτουργίας, μελέτη εγκατάστασης στροβιλοκινητήρα GEM 60 σε κλίνη δοκιμών στο ΕΘΣ

2.             . Ανάλυση κόστους λειτουργίας μονάδων με αεριοστροβίλους σε συνδυασμό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

3.             . Υπολογισμός γεωμετρικών χαρακτηριστικών και βάρους κινητήρα

4.             . Ανάπτυξη μεθόδων πρόγνωσης στη διαγνωστική

 

Αεροπορικοί

 

5.             Μοντελοποίηση κινητήρων πολιτικής αεροπορίας για χρήση εναλλακτικών καυσίμων

6.             Δημιουργία βιβλιοθήκης μοντέλων μηχανών στο PROOSIS.

7.             Turbo-electric distributed propulsion (state of the art, modeling)

8.             Υπολογισμός γεωμετρικών χαρακτηριστικών και βάρους κινητήρα

9.             Προκαταρκτική σχεδίαση αεροσκάφους στα πλαίσια μελετών βελτιστοποίησης σχεδίασης αεροπορικού κινητήρα.

10.          Ανάπτυξη μεθόδων πρόγνωσης στη διαγνωστική


Τελευταία τροποποίηση: Tuesday, 11 April 2017, 11:20 AM